Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling, trivsel og læring er vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik gennem læreplaner.

Vi besøger Klubbens kaniner
 • Læs op

Indhold

  I Sabro Dagtilbud bestræber vi os på, at vi hver eneste dag har udviklende øjeblikke – øjeblikke med nærvær, tid og tæt kontakt mellem børn og voksne.

  Respekt for forskellighed

  Vi arbejder ud fra begrebet NUZO (Nærmeste Udviklings Zone). Det vil sige, at vi altid tilpasser de udfordringer, som vi stiller barnet overfor, i forhold til barnets faktiske udviklingsstadie. I Sabro Dagtilbud er der stor respekt for, at børn og deres baggrund/vilkår er forskellige. Derfor er det også vigtigt for os at differentiere vores forventninger til børnene. Vi stiller med andre ord forskellige krav/udfordringer alt efter, hvilken udviklingszone, barnet befinder sig i. Vi tror nemlig på, at børnene gør det bedste, de kan ud fra de forudsætninger, de har.

  Vi giver børnene en tro på, at de kan klare de ting og udfordringer, de møder i dagligdagen, og vi anerkender og opmuntrer dem, når tingene bliver svære.

  Hos os oplever børnene, at de har en stemme og en værdi, og at de har indflydelse på deres børneliv i institutionen.

  Pædagogik

  I Sabro Dagtilbud danner den Pædagogiske Læreplan grundlag for vores pædagogiske arbejde med børnene. Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv, og til at børnene kan deltage med de forskellige forudsætninger, som de har.

  Pædagogiske Læreplans-temaer

  I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Temaerne er også med til at sikre en afvekslende hverdag, og at dit barn får afprøvet nye og spændende emner.
  I den Pædagogiske Læreplan kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med temaerne i hverdagen - og hvad de pædagogiske mål med temaerne er.

  Afdelingerne i Sabro Dagtilbud har hver deres struktur og traditioner, som de tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra.

  Vurdering af dit barns sprog og motorik

  Som en naturlig forlængelse af vores pædagogiske arbejde bliver alle børn vurderet med hensyn til deres sproglige og motoriske udvikling. Der bliver lavet en status/udviklings-beskrivelse, når barnet er 3 år og i 5-6 årsalderen (efteråret inden, det skal begynde i skole).

  Samtaler om barnets trivsel og udvikling

  Dit barns institution tilbyder dig nogle faste samtaler om dit barns trivsel og udvikling. Du bliver blandt andet inviteret til en indkøringssamtale (ca. 3 måneder efter opstart), en 3 års-samtale (på vej i børnehave) og en 5-6 års samtale (på vej i skole). Udover disse fastlagte samtaler har du altid mulighed for at aftale en ekstra samtale omkring dit barn.

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 7. februar 2024