Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

I Sabro Dagtilbud vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Et godt samarbejde mellem dig som forælder og dit barns daginstitution er afgørende for dit barns udvikling og trivsel.

 • Læs op

Indhold

  Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Du er den, der kender dit barn bedst, og vi værdsætter, at du deler din viden med personalet i institutionen. I vuggestuen eller børnehaven kan det være en uvurderlig viden, som hjælper os med at tage hånd om dit barn i hverdagen. Institutionens personale vil også løbende holde dig orienteret om, hvordan vi understøtter dit barns udvikling og trivsel.

  Kommunikation

  Vi prioriterer den åbne og direkte dialog omkring barnet, så der ikke er noget, der kommer som en overraskelse for forældre eller personalet i daginstitutionen. Og meget kommunikation vedrørende dit barn foregår, når du afleverer og henter barnet. Men nogle gange er der brug for en lidt mere struktureret samtale, og derfor inviterer dit barns institution også til forskellige møder:

  • Samtale om, hvordan barnet er faldet til – tre måneder efter start i institutionen
  • Overgangs-samtaler – fra vuggestue/dagpleje til børnehave
  • Samtale om sprog-vurdering og trivsel – tre måneder efter start i børnehaven
  • Samtale før skolestart
  • Årlige forældremøder
  • Årlige ”Forældrenes arbejdsaften”

  I hverdagen bruger alle afdelinger Aula til mere generelle, skriftlige informationer. Her finder du også opslag og personlige beskeder.

  En tryg start for dit barn

  I Sabro Dagtilbud gør vi rigtig meget ud af, at nye børn og forældre skal føle sig trygge og velkomne.
  For at sikre en god start i institutionen vil vi blandt andet gerne have en dialog med dig om gensidige forventninger. Hvad forventer du af os, og hvad forventer vi af dig. Det kan du læse mere om i Sabro Dagtilbuds folder. 

  Sammen aftaler vi, hvordan opstarten i institutionen skal være. Vores erfaring er, at det forløber bedst, hvis du er sammen med dit barn i de første dage og derefter lader barnet være alene hos os i nogle korte dage. Vores personale holder hele tiden øje med, hvordan dit barn reagerer på opstarten, og hvis det er nødvendigt, ændrer vi planen.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Du kan kontakte bestyrelsen ved at sende en mail til formanden.

  FORMAND

  Katja Bundgaard Meier, DII Evigglad

  NÆSTFORMAND

  Ruth Buch Callesen, Sabro Dagpleje

  MEDLEMMER

  Luna, Tryllefløjten 

  Mohamad, Sommerfuglen

  Lisette, Lederrepræsentant

  Mette, Humlebien

  Kirstine, Galaksen

  Inge, Personalerepræsentant

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Sidst opdateret: 8. maj 2024