Gå til hovedindhold

D.I.I. Galaksen

Velkommen til DII Galaksen – en integreret institution for børn i aldersgruppen 0-6 år. Vi har ekstra fokus på udeliv, science og bevægelse, og hos os må dit barn være med til at fodre høns.

Galaksens hønsehus
 • Læs op

Indhold

  Dit barns læring, dannelse, trivsel og udvikling er vigtig for os, og det afspejler sig tydeligt i vores aktiviteter i hverdagen. Læringen sker gennem leg, oplevelser, relationer, nærvær og udfordringer, som er tilpasset den enkeltes udviklingsniveau.

  I DII Galaksen er medarbejderne meget opmærksomme på måden, som vi taler til og med børnene på – tonen er positiv og motiverende. Vi lytter, anerkender, roser og bakker op.

  Hos os kommer dit barn tæt på naturen, og vi bruger både krop, sanser og bevægelse, når vi oplever verden. Derfor holder vi også høns. Hønsene er en stor del af vores hverdag med arbejdet omkring læreplanen, da dyrene udfordrer og udvikler børn og voksne omkring alle læreplanstemaerne.

  Vi tager på ture hver uge, og det er meget forskelligt, hvor turen går hen. Ofte er det ture, som børnene selv har bestemt, eller hvor vi kan se, at deres interesse og nysgerrighed lige er.

  Sådan ser her ud

  DII Galaksen er en integreret institution beliggende i Sabro. Vi bor i et træhus i to etager med en dejlig stor legeplads, hvor vi både har cirkusvogn og hønsegård.

  Huset er meget fleksibelt indrettet. Alle rum har en funktion, men kan hurtigt blive ændret til andre funktioner alt efter behov. Men selvom vi er et åbent hus, vil døren ind til de mindste ofte være lukket. Det sker for at sikre, at de små har et sted, hvor der ro, og hvor de kan føle sig trygge. Omvendt åbner vi også dagligt døren - så de mindste kan følge med i, hvad de store børn foretager sig, hvordan de leger og hvordan de anvender legetøjet, sproget, møblerne osv. Med andre ord - for at de små kan lære af de store.

  På 1. etage ligger kontoret, dagtilbudslederens kontor, personaletoilettet, sprogrummet samt mødelokalet. 1. sals rum bruges også af børnene – dog kun efter aftale med en voksen eller sammen med en voksen.

  Legepladsen er under konstant udvikling og forandring, og her kan dit barn udfolde sig motorisk på bl.a. gynger, på cykelbanen og i sandkassen.

  Forrige Næste

  Vi har et normtal på ca. 13 vuggestuebørn og ca. 42 børnehavebørn. DII Galaksen har en vuggestuegruppe -Stjernen og to børnehavegrupper - Månen og Solen. Og selvom huset er stueopdelt, er der også åbne døre, så børnene kan lege og lave aktiviteter på tværs.

  Dagens aktiviteter

  Vores åbningstider er:
  6:30 – 16:30 (mandag og fredag)
  6:30 – 17:00 (tirsdag, onsdag og torsdag)

  I DII Galaksen følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for samlinger, måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

  Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele dagtilbuddet.

  I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

  Traditioner

  Vi følger traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores daglige aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner i DII Galaksen:

  • Sommerfest
  • Bedsteforældre-dag
  • Forældrenes årlige arbejdsdag

  Overgang fra børnehave til skole

  Det år, dit barn skal starte i skole, bliver det tilknyttet vores kommende skolebørnsprojekt. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. I første omgang bliver barnet tilknyttet en mindre førskole-gruppe, som løber fra maj til juni i det år, hvor barnet skal begynde i skole. Personale fra DII Galaksen følger med, så dit barn kan føle sig helt tryg. 

  Næsten alle vores børn starter på Sabro-Korsvejskolen. Det er derfor naturligt, at vi arbejder tæt sammen med skolen om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig.

  Læs mere om vores projektet 'Kommende skolebørn' her.

  Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside. 

  Find flere, praktiske informationer i vores folder.

  I DII Galaksen tilbydes vuggestuens børn rugbrød med smør til formiddagsmad kl. 9:00. Frokosten leveres af en ekstern leverandør. Børnene får varmt mad to gange om ugen og rugbrød med pålæg tre gange om ugen. De dage, hvor vi er på tur (en gang om ugen), får vi madpakker.

  Kl. 14 spiser børnene eftermiddagsmad, som de selv har medbragt hjemmefra.

  I DII Galaksen vægter vi sund og nærende kost til børnene, og vi vejleder gerne forældrene, hvis de efterspørger råd til f.eks. madpakker.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I DII Galaksen vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at du som forælder føler, at du bliver hørt og taget alvorligt. Derfor prioriterer vi tiden til en snak, råd og vejledning. Den åbne og løbende dialog sikrer, at der ikke pludselig er noget, der kommer som en overraskelse for dig eller for os i institutionen.

  Hjemmebesøg før start

  I DII Galaksen gør vi rigtig meget ud af, at nye børn og forældre skal føle sig trygge. Det gør vi bl.a. ved at jeres primære kontakt-pædagog besøger jer i hjemmet - før dit barn starter i institutionen. Formålet er at få en tryg samtale i kendte rammer. Her kan vi få talt om stort og småt, som kan få betydning for dit barns hverdag i institutionen. Vi er overbeviste om, at det vil skabe de bedste betingelser for en god indkøring i DII Galaksen.

  Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og i Sabro Dagtilbud som helhed.

  Se hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Du kan læse evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan for DII Galaksen her.

  Læs mere om vores arbejde med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 25. januar 2024