Gå til hovedindhold

D.I.I. Evigglad

Velkommen til DII Evigglad - et hus med fokus på dit barns udvikling og trivsel og med et tæt forældresamarbejde. Vi er et hus fyldt med glæde, engagement, nærvær, udvikling og læring.

Evigglads logo
 • Læs op

Indhold

  DII Evigglad er en forholdsvis lille institution med en normering på 17 vuggestue- og 30 børnehavebørn.

  Vi er gode til at møde det enkelte barn dér, hvor det er, og vi strækker os langt for at tilpasse os det enkelte barns behov. For os er hvert barn unikt med sin helt egen personlighed og integritet. Vi møder derfor altid det enkelte barn med stor respekt og en tilgang, som er tilpasset det enkelte barns behov og udviklingsstadie.

  Vores kerneopgave er at sikre dit barns trivsel og at inddrage dig som forælder i barnets udvikling og læring gennem daglige dialoger.

  I DII Evigglad bliver du og dit barn mødt af smilende, omsorgsfulde og lyttende medarbejdere, der gør deres ypperste for at have kerneopgaven i højsæde hver dag.

  Sådan ser her ud

  DII Evigglad er beliggende midt i Sabro i rolige og børnevenlige omgivelser op til store, grønne områder. Her er stisystemer til næsten alle udflugtsmål, og skoven ligger i gå-afstand. Vi bor dør om dør med DII Humlebien.

  Indendørs har vi et stort og lyst fællesrum, hvorfra der er adgang til institutionens tre stuer. Og udendørs kan dit barn tumle sig på en stor legeplads med gode lege- og fordybelsesmuligheder for både store og små.

  Forrige Næste

  Børnene i DII Evigglad er fordelt på tre stuer: Der er 17 børn i alderen 0-4 år og 30 børn i alderen 4-6 år. De 0-4-årige børn går på Larverne eller Sneglene, og de 4-6-årige børn går på Mariehønsene.

  Der er minimum tilknyttet tre medarbejdere pr. stue.

  Stuerne fungerer dog kun som baser, for DII Evigglad er et åbent hus med leg og aktiviteter på tværs.

  Dagens aktiviteter

  Vores åbningstider er:
  6:30 – 16:30 (mandag og fredag)
  6:30 – 17:00 (tirsdag, onsdag og torsdag)

  I DII Evigglad følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for samlinger, måltider, frugt og de forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

  Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele dagtilbuddet.

  I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

  Traditioner

  Vi følger traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores daglige aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner i DII Evigglad:

  • MGP-fest
  • Æble-uge
  • Halloween
  • Hjerteløb
  • Skt. Hans
  • Sommerfest/fødselsdagsfest
  • Forældrenes årlige arbejdsdag

  Overgang fra børnehave til skole

  Det år, dit barn skal starte i skole, bliver det tilknyttet en mindre kommende skolebørnsgruppe i samarbejde med DII Humlebien. De kommende skolebørn fra Evigglad og Humlebien mødes to gange om ugen i henholdsvis i Skovhuset i Skivholme. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. Du kan læse mere om kommende skolebørnsprojektet her.

  Næsten alle vores børn starter på Sabro-Korsvejskolen. Det er derfor naturligt, at vi arbejder tæt sammen med skolen om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som muligt.

  Læs mere om vores førskole-projekt under Fælles i Dagtilbuddet. 

  Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside. 

  Find flere, praktiske informationer i vores folder

  I DII Evigglad får Larver og Snegle et mellemmåltid kl. 9. Måltidet består af frugt og evt. lidt brød, som børnene har med hjemmefra. Mariehønsene har et stykke frugt med hver dag, som de kan spise til formiddags-samling, hvis de er sultne. Frokosten leveres af en ekstern leverandør. Børnene får varm mad to gange om ugen og rugbrød med pålæg tre gange om ugen. Om eftermiddagen spiser børnene mad, som de har medbragt hjemmefra (brød, frugt/grønt).

  I DII Evigglad vægter vi sund og nærende kost til børnene, og vi vejleder dig gerne om dit barns madpakke.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I DII Evigglad vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at vores forældre føler, at de bliver hørt og taget alvorlig. Derfor prioriterer vi tiden til en snak, råd og vejledning. Den løbende og åbne dialog sikrer, at der ikke pludselig er noget, der kommer som en overraskelse for dig eller for os i institutionen.

  Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet. 

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og Sabro Dagtilbud som helhed.

  Se hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Du kan læse evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan for DII Evigglad her.

  Læs mere om vores arbejde med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet. 

  Sidst opdateret: 2. februar 2024