DII Tryllefløjten er en integreret institution beliggende i rolige og børnevenlige omgivelser. Vi er tæt på store grønne områder med stisystemer til næsten alle udflugtsmål og i gå-afstand til skoven. Vi bor dør om dør med DII Galaksen.

I DII Tryllefløjten er dit barns tryghed omdrejningspunkt for al vores arbejde. Når man er tryg, er der nemlig plads til udvikling, trivsel og læring. I hverdagen arbejder vi blandt andet på at skabe tryghed og gode relationer ved at lade dit barn indgå i forskellige fællesskaber. Her prioriterer vi de små miljøer, hvor børnene trives, og hvor vi har fokus på fællesskaber og sociale relationer. Det gælder både børnenes indbyrdes relationer, men også relationer mellem børn og voksne.

Vi tror på, at glade børn er trygge børn, der kan mærke, at samarbejdet mellem forældre og ansatte fungerer. Derfor er det væsentligt, at du som forælder til et barn i DII Tryllefløjten tager del i at forme stedet og engagerer dig i, hvordan børnenes hverdag skal være. Hvis vi alle ved, hvad der forventes af os, er det nemmere at samarbejde. Vi skal se Tryllefløjten som vores fælles projekt om at give børnene den bedst mulige opvækst.

Indendørs har et stort og lyst fællesrum, hvorfra der er adgang til de to vuggestue-grupper samt de to børnehave-grupper. Kæmperne har en ekstra base (Hytten) på den store legeplads.

Vi er så heldige, at vi har to legepladser. En stor legeplads med gode lege- og fordybelsesmuligheder for både store og små, og en lille legeplads til de mindste børn i vuggestuen. Det giver tryghed for de små, at de har deres egen legeplads med sandkasse og legeredskaber, der er tilpasset deres alder.

DII Tryllefløjten har en grundnormering på 26 børn i aldersgruppen 0-3 år og 50 børn i aldersgruppen 3-6 år. De 0-3-årige går på Alferne og Moyserne, og de 3-5-årige går på Englene og Hobitterne. De kommende skolebørn går i Kæmperne.

Grupperne fungerer mest som baser, for DII Tryllefløjten er et åbent hus med leg og aktiviteter på tværs. I vuggestuen og børnehaven har vi tirsdag, onsdag og torsdag aktivitetsgrupper på tværs af grupperne. Her er børnene delt op på tværs af gruppe, alder, udviklingstrin og med både kendte og ”ukendte” voksne.

Dagens aktiviteter

Vores åbningstider er:
6:30 – 17:00 (mandag til torsdag)
6:30 – 16:30 (fredag)

I DII Tryllefløjten følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for samlinger, måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele dagtilbuddet.

I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

Traditioner

Vi følger traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores daglige aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner i DII Tryllefløjten:

  • Sommerfest
  • Bedsteforældre-dag
  • Forældrenes årlige arbejdsdag

Overgang fra børnehave til skole

Det år, dit barn skal starte i skole, bliver det tilknyttet vores førskoleprojekt. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. I første omgang bliver barnet tilknyttet børnehavegruppen Kæmperne i perioden fra september til april det år, hvor barnet skal begynde i skole. Fra maj måned samme år, bliver dit barn tilknyttet Sabro Dagtilbuds Førskole. Det betyder, at dit barn rykker ned i SFO’en på Sabro-Korsvejskolen. Personale fra DII Tryllefløjten følger med, så dit barn kan føle sig helt tryg. Børnene skal gå i SFO’en sammen med de andre kommende skolebørn fra Sabro Dagtilbud indtil skolestart i august.

Næsten alle vores børn starter på Sabro-Korsvejskolen. Det er derfor naturligt, at vi arbejder tæt sammen med skolen om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig.

Læs mere om vores førskole-projekt under Fælles i Dagtilbuddet.

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside. 

I DII Tryllefløjten får Alferne og Moyserne et mellemmåltid i forbindelse med samlingen kl. 9. Måltidet består af frugt og evt. lidt brød, som børnene medbringer hjemmefra. I børnehaven spiser de tre grupper først til frokost.

Frokosten leveres af en ekstern leverandør. Børnene i børnehaven får varm mad to gange om ugen, og i vuggestuen får børnene varm mad tre gange om ugen. De øvrige dage får alle børnene rugbrød med pålæg og forskellige grøntsager. Kl. 14 spiser børnene eftermiddagsmad, som de har medbragt hjemmefra (brød, frugt/grønt).

I DII Tryllefløjten vægter vi sund og nærende kost til børnene, og vi vejleder gerne forældrene, hvis de efterspørger råd til fx madpakker. Vi henstiller til, at madpakken indeholder rugbrød, boller, frugt/grønt, figenstænger, ostehaps, pizza-snegle, pølsehorn og lignende. Hvis barnet ønsker at fejre sin fødselsdag i Tryllefløjten, må I gerne medbringe noget lækkert til uddeling hjemmefra, men stadig ud fra de samme principper som madpakkerne indeholder - altså ingen kage og lignende.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I DII Tryllefløjten vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at du som forælder føler, at du bliver hørt og taget alvorligt. Derfor prioriterer vi tiden til en snak, råd og vejledning. Den åbne og løbende dialog sikrer, at der ikke pludselig er noget, der kommer som en overraskelse for dig eller for os i institutionen.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og i Sabro Dagtilbud som helhed.

Se hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Du kan læse evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan for DII Tryllefløjten her.

Læs mere om vores arbejde med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.