Gå til hovedindhold

D.I.I. Tryllefløjten

Velkommen til DII Tryllefløjten – en integreret og moderniseret institution i Sabro. Vi prioriterer tryghed og fællesskab højt, og derfor arbejder vi meget med at inddrage forældrene.

Vi danser og synger i fællesrummet
 • Læs op

Indhold

  DII Tryllefløjten er en integreret institution beliggende dør om dør med Sabro-Korsvejskolen. Vi er tæt på store grønne områder med stisystemer til næsten alle udflugtsmål og i gå-afstand til skoven.

  I DII Tryllefløjten er dit barns tryghed omdrejningspunkt for al vores arbejde. Når man er tryg, er der nemlig plads til udvikling, trivsel og læring. I hverdagen arbejder vi blandt andet på at skabe tryghed og gode relationer ved at lade dit barn indgå i forskellige fællesskaber. Her prioriterer vi de små miljøer, hvor børnene trives, og hvor vi har fokus på fællesskaber og sociale relationer. Det gælder både børnenes indbyrdes relationer, men også relationer mellem børn og voksne.

  Vi tror på, at glade børn er trygge børn, der kan mærke, at samarbejdet mellem forældre og ansatte fungerer. Derfor er det væsentligt, at du som forælder til et barn i DII Tryllefløjten tager del i at forme stedet og engagerer dig i, hvordan børnenes hverdag skal være. Hvis vi alle ved, hvad der forventes af os, er det nemmere at samarbejde. Vi skal se Tryllefløjten som vores fælles projekt om at give børnene den bedst mulige opvækst.

  Sådan ser her ud

  Tryllefløjten er i november 2023 flyttet i nye og moderniserede lokaler ved siden af Sabro-Korsvejskolen. Indendørs har vi bl.a. et stort og lyst fællesrum, hvor vi kan lege motorik og afholde fælles aktiviteter.

  Udenfor er der også blevet moderniseret og vi har fået en flot ny legeplads og udeområder, som strækker sig hele vejen rundt om huset. Udeområdet er indhegnet og der er specielle områder til de mindste børn i vuggestuen. Det giver tryghed for de små, at de har deres egen legeplads med sandkasse og legeredskaber, der er tilpasset deres alder.

  Forrige Næste

  DII Tryllefløjten har en grundnormering på 24 børn i aldersgruppen 0-3 år og 40 børn i aldersgruppen 3-6 år. De 0-3-årige går på Alferne og Moyserne, og de 3-5-årige går på Englene og Hobitterne.

  Grupperne fungerer mest som baser, for DII Tryllefløjten er et åbent hus med leg og aktiviteter på tværs. Her er børnene delt op på tværs af gruppe, alder, udviklingstrin og med både kendte og ”ukendte” voksne.

  Dagens aktiviteter

  Vores åbningstider er:
  6:30 – 16:30 (mandag og fredag)
  6:30 – 17:00 (tirsdag, onsdag og torsdag)

  I DII Tryllefløjten følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for samlinger, måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

  Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele dagtilbuddet.

  I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

  Traditioner

  Vi følger traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores daglige aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner i DII Tryllefløjten:

  • Sommerfest
  • Bedsteforældre-dag
  • Forældrenes årlige arbejdsdag
  • Sangens Dag
  • Sankt Hans
  • Hjerteløb i efteråret
  • Mini-Royal Run i foråret

  Overgang fra børnehave til skole

  Det år, dit barn skal starte i skole, bliver det tilknyttet vores kommende skolebørnsprojekt. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. Fra maj måned samme år, bliver dit barn tilknyttet Sabro Dagtilbuds fælles projekt for distriktets kommende skolebørn i Skovhuset i Skivholme. Personale fra DII Tryllefløjten følger med, så dit barn kan føle sig helt tryg. Projektet løber fra maj til juli på mandage og torsdage. De øvrige dage er børnene i Tryllefløjten.

  Næsten alle vores børn starter på Sabro-Korsvejskolen. Det er derfor naturligt, at vi arbejder tæt sammen med skolen om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig.

  Læs mere om vores førskole-projekt under Fælles i Dagtilbuddet.

  Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside. 

  I DII Tryllefløjten får Alferne og Moyserne et mellemmåltid i forbindelse med samlingen kl. 9. Måltidet består af frugt og evt. lidt brød, som børnene medbringer hjemmefra. I børnehaven spiser de to grupper først til frokost.

  Frokosten leveres af en ekstern leverandør. Børnene i Tryllefløjten får varm mad to gange om ugen. De øvrige dage får alle børnene rugbrød med pålæg og forskellige grøntsager. Kl. 14 spiser børnene eftermiddagsmad, som de har medbragt hjemmefra (brød, frugt/grønt).

  I DII Tryllefløjten vægter vi sund og nærende kost til børnene, og vi vejleder gerne forældrene, hvis de efterspørger råd til fx madpakker. Vi henstiller til, at madpakken indeholder rugbrød, boller, frugt/grønt, figenstænger, ostehaps, pizza-snegle, pølsehorn og lignende. Hvis barnet ønsker at fejre sin fødselsdag i Tryllefløjten, må I gerne medbringe noget lækkert til uddeling hjemmefra, men stadig ud fra de samme principper som madpakkerne indeholder - altså ingen kage og lignende.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I DII Tryllefløjten vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at du som forælder føler, at du bliver hørt og taget alvorligt. Derfor prioriterer vi tiden til en snak, råd og vejledning. Den åbne og løbende dialog sikrer, at der ikke pludselig er noget, der kommer som en overraskelse for dig eller for os i institutionen.

  Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og i Sabro Dagtilbud som helhed.

  Se hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Du kan læse evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan for DII Tryllefløjten her.

  Læs mere om vores arbejde med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet. 

  Sidst opdateret: 25. januar 2024