Vi arbejder for, at børnene skal have en god dag hver dag, at de er glade, og at de har lyst til at lege sammen med de andre børn og voksne. Når børn leger sammen, opstår der sociale relationer, som kan blive til venskaber. Det vil vi gerne fremme, og det gør vi bl.a. ved at prioritere de små miljøer. Her trives børnene, og her har vi fokus på fællesskaber og sociale relationer.

Dit barns tryghed er noget vi vægter højt, ligesom vi vægter et godt samarbejde med dig som forælder.

Vores kerneopgave er at sikre dit barns trivsel og at inddrage dig som forælder i barnets udvikling gennem daglige dialoger.

DII Kernehuset er en integreret institution beliggende ved siden af Sabro-Korsvejskolen i Sabro. De rolige og børnevenlige omgivelser er med store grønne områder og stisystemer til næsten alle udflugtsmål – og skoven ligger i gå-afstand.

Vores nuværende bygning er en embedsbolig, der både har været fritidshjem og SFO. Det betyder, at huset ikke er optimalt indrettet til børn i aldersgruppen 0-6 år, men vi er en kreativ personalegruppe, så der er brugt sjove og spændende løsninger for at få et velfungerende hus. Derudover bliver Kernehuset renoveret i sommeren '22, så det opfylder kravene om et moderne børnehus.

Udendørs har vi en stor legeplads på begge sider af huset. Her er gode lege- og fordybelsesmuligheder for både store og små. Vi har også en stor bålhytte og et lille snittehus, som begge giver mulighed for mange aktiviteter.

I DII Kernehuset er vi generelt glade for at arbejde med natur, udeliv og krop og bevægelse - især med fokus på at være selvhjulpen.

 

DII Kernehuset har for øjeblikket tre vuggestuegrupper samt én børnehavegruppe. Men vi får plads til flere børn, når vi flytter til en nybygget institution sidst på året i 2021 eller i starten af 2022. I den nye institution vil der være plads til tre børnehavegrupper (3x 20 børn) og tre vuggestuegrupper (3x12 børn).

Grupperne fungerer udelukkende som børnenes baser, for DII Kernehuset er et åbent hus med leg og aktiviteter på tværs.

Dagens aktiviteter

Vores åbningstider er:
6:30 – 17:00 (mandag til torsdag)
6:30 – 16:30 (fredag)

I DII Kernehuset følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for samlinger, måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele dagtilbuddet.

I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

Traditioner

Vi følger traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores daglige aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner i DII Kernehuset:

 • Påskeløb
 • Hjerteløb
 • Skt. Hans
 • Sommerfest / fødselsdagsfest
 • Forældrenes arbejdsdag

Overgang fra børnehave til skole

Det år, dit barn skal starte i skole, bliver det tilknyttet vores førskoleprojekt. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. I første omgang bliver barnet tilknyttet en mindre førskole-gruppe, som løber fra januar til april det år, hvor barnet skal begynde i skole. Fra maj måned samme år, bliver dit barn tilknyttet Sabro Dagtilbuds førskole. Det betyder, at dit barn rykker ned i SFO’en på Sabro-Korsvejskolen. Personale fra DII Kernehuset følger med, så dit barn kan føle sig helt tryg. Børnene skal gå i SFO’en sammen med de andre kommende skolebørn fra Sabro Dagtilbud indtil skolestart i august.

Næsten alle vores børn starter på Sabro-Korsvejskolen. Det er derfor naturligt, at vi arbejder tæt sammen med skolen om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som muligt.

Læs mere om vores førskole-projekt under Fælles i Dagtilbuddet. 

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside. 

Find flere, praktiske informationer i vores folder. 

I DII Kernehuset får vuggestuebørnene et mellemmåltid kl. 9. Det består fx af et stykke brød. Frokosten leveres af en ekstern leverandør. Børnehavebørnene får varmt mad to gange om ugen og rugbrød med pålæg tre gange om ugen. Vuggestuebørnene får varm mad tre gange om ugen.

Kl. 14 spiser børnene eftermiddagsmad, hvor alle børn har frugt med hjemmefra.

Vi har også en brødordning, hvor forældre på skift medbringer brød til hele institutionen.

Vi spiser i små grupper og gør meget ud af at børnene selv smører, hælder op og øver sig i at spise med kniv og gaffel. Under måltidet snakker vi om maden og har en hyggelig stemning.

I Kernehuset vægter vi sund og nærende kost til børnene og vejleder gerne forældrene, hvis de efterspørger råd til fx madpakker. Vi henstiller til, at du serverer grove boller, frugt/grønt, figenstænger, ostehaps, pizza-snegle, pølsehorn eller lignende, hvis dit barn ønsker at fejre sin fødselsdag i Kernehuset.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Kernehuset vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at du som forælder føler, at du bliver hørt og taget alvorligt. Derfor prioriterer vi tiden til en snak, råd og vejledning. Den åbne og løbende dialog sikrer, at der ikke pludselig er noget, der kommer som en overraskelse for dig eller for os i institutionen.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og i Sabro Dagtilbud som helhed.

Se hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.