Hver dagpleje er normeret til fire børn. Den ene af vores dagplejere har dog kun to børn samt to vikarpladser. De benyttes, når en af de andre dagplejere er syg eller holder fri. De små enheder betyder, at dit barn får en tryg og social hverdag, hvor det kommer tæt på de andre børn og dagplejeren.

Dagplejeren arbejder ud fra sit private hjem. Derfor vil rammerne og indretningen være meget forskellig fra dagpleje til dagpleje. Ens for alle dagplejer er dog, at de har indrettet et rum som legeværelse, og at de har en legeplads i haven.

Alle vores dagplejere er optaget af at skabe trygge rammer for dit barn. Når man er tryg, er der nemlig plads til trivsel og udvikling.

Dagplejen har åben i tidsrummet 6:30 til 16:45 og de børn, der ikke har spist hjemmefra, får tilbudt morgenmad. Dagplejen har åben 48 timer om ugen.

I Dagplejen følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele dagtilbuddet.

I dagligdagen arbejder dagplejen med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

Traditioner

I dagplejen følger vi traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores daglige aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner:

 • Sommerfest
 • Dagplejedagen 2. onsdag i maj
 • Skt. Hans med resten af dagtilbuddet
 • De små synger i september med resten af dagtilbuddet
 • Hjerteløb med resten af dagtilbuddet
 • Luciafest for børn og forældre i Sognegården

Overgang fra dagpleje til børnehave

Når dit barn skal i børnehave, kommer der en fra børnehaven på besøg i legestuen for at lære dit barn at kende. Dagplejen tager også på besøg i institutionen inden børnehave-start.

En gang om ugen mødes børnene i en heldags-legestue.

Denne dag skal du som forældre aflevere dit barn i legestuen om morgenen og hente det om eftermiddagen. I legestuen lærer barnet blandt andet sociale spilleregler i større grupper. Det får også mulighed for at lege med jævnaldrende. I legestuen vil dit barn danne venskaber på tværs og opleve sammenholdet og glæden ved at være en del af et større fællesskab.

 

I dagplejen skal børnene ikke have mad med hjemmefra. Her køber og tilbereder dagplejeren al den mad barnet skal have. Har dit barn behov for specialkost, skal du selv medbringe maden.

I dagplejen vægter vi sund og nærende kost til børnene, og vi prioriterer at bruge lokale, danske råvarer.

Læs mere om sund mad i Sabro Dagpleje i vores folder. Her finder du anbefalinger og inspiration til sunde måltider.

I Sabro Dagpleje vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at du som forælder føler, at du bliver hørt og taget alvorligt. Derfor prioriterer vi tiden til en snak, råd og vejledning.

Den løbende og åbne dialog sikrer, at der ikke pludselig er noget, der kommer som en overraskelse for dig eller for dagplejeren.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i dagplejen og i Sabro Dagtilbud som helhed.

Se hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Du kan læse evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan for dagplejen her.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.