Dagtilbuddet består af følgende afdelinger, som alle er beliggende i Sabro:

  • Humlebien
  • Evigglad
  • Galaksen
  • Tryllefløjten
  • Kernehuset

Alle afdelinger har vuggestue- og børnehavegrupper og kan tilbyde gode fysiske rammer – både udendørs og indendørs.

Vi er et dagtilbud, der møder børnene med en nysgerrig og anerkendende tilgang. Vi lægger stor vægt på et godt og tæt forældresamarbejde. Vi tilstræber en konstant faglig udvikling, for at kunne give jeres børn de bedste forudsætninger for udvikling, trivsel og dannelse.

Læs mere om vores forældresamarbejde 

Læs mere om, hvordan vi arbejder med dit barns udvikling og trivsel 

Samarbejde med lokalsamfundet

Vi samarbejder med den lokale skole, Sabro-Korsvejskolen, og andre institutioner fra lokalmiljøet. Derudover har vi et godt og frugtbart samarbejde på tværs af afdelingerne i dagtilbuddet, og vi har mange fælles traditioner og arrangementer.