At starte i skole er en vigtig begivenhed for både dig og dit barn. Barnet skal snart sige farvel til det kendte og trygge institutionsliv og starte på en ny og spændende tid i skolen. Med førskole-projektet sikrer vi, at overgangen bliver tryg for både dig og dit barn.

Alle kommende skolebørn fra Sabro Dagtilbud er med i førskolen. Går dit barn ikke i én af vores daginstitutioner, bliver det alligevel inviteret med i Førskolen.

Børnene flytter ind på skolen

Omkring 1. maj ”flytter” vores kommende skolebørn ind i skolens SFO. Her vil de have deres hverdag indtil skolestart. En eller flere medarbejdere fra hver af Sabro Dagtilbuds afdelinger følger med for at sikre, at børnene møder kendte voksne i skolen og dermed føler sig trygge.

Gode erfaringer

Vi har gode erfaringer med førskole-projektet. Overgangsordningen giver sammenhæng i børnenes liv og fjerner eventuel nervøsitet over for den nye, kommende hverdag.

Samarbejdet mellem dagtilbud, forældre og skole er samtidig med til at styrke børnenes fællesskab.

Læs mere om førskole-projektet i vores folder 

Samarbejde med skolen

Næsten alle vores børn starter på Sabro Korsvejskolen. Det er derfor naturligt, at vi arbejder tæt sammen med skolen om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som muligt.

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside.